Over Mij

In 1991 heb ik, Gon van den Boomen – Meeuwissen, mijn studie Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant afgerond. Sindsdien ben ik voornamelijk werkzaam op het gebied van:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Sociaal verzekeringsrecht

Ik verleen juridische bijstand aan zowel werkgevers als werknemers. Bij de behandeling van dossiers word rekening gehouden met de wet- en regelgeving waarbij de belangen van cliënt voorop staan. Waar mogelijk zal een minnelijke regeling worden getroffen zodat een gerechtelijke procedure wordt voorkomen.

Naast het verlenen van juridische bijstand ben ik werkzaam als interim-jurist, juridisch auteur en redacteur bij Indicator en SDU. Er zijn de afgelopen jaren tientallen artikelen, alsmede boeken van mij verschenen met daarin praktische, concrete tips op het vlak van arbeidsrecht voor het MKB.

Mr. A.H.G.M van den Boomen-Meeuwissen