« Ontslag met wederzijds goedvinden»

Gepubliceerd op 11-11-2020

De meeste ontslagen vindt plaats via wederzijds goedvinden. Dit is doorgaans de meeste snelle én goedkopere oplossing dan een beëindiging van een dienstverband via het UWV of de kantonrechter.

  

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan, heeft een aantal mogelijkheden. U kunt daarbij denken aan:

- opzegging van het dienstverband

- wederzijds goedvinden

- aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV op grond van een bedrijfseconomische grond of langdurige (twee jaar) arbeidsongeschiktheid

- ontbinding van het dienstverband vragen bij de kantonrechter op grond van de persoonlijke ontslaggronden

- ontslag in de proeftijd

- ontslag op staande voet

 

Welke opties een werkgever precies heeft, hangt af van de concrete omstandigheden c.q. de ontslaggrond die hij wil aanvoeren. Een ontslag op staande voet is alleen gerechtigd bij een ernstige situatie. Daarbij valt te denken aan ´een greep in de kas´. Ongeacht de reden voor een beëindiging van een dienstverband staat voorop dat een beëindiging met wederzijds goedvinden het vaakst (bijna 90%) voorkomt; en niet voor niets.

Wat kosten de verschillende wijzen van ontslag?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is een werkgever gemiddeld € 27.500 kwijt, terwijl hij bij een UWV-procedure € 39.900 moet betalen en bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter maar liefst € 48.300 kwijt is. Daarbij moet bedacht worden dat deze bedragen staan voor tijdbestedingskosten, juridische kosten, vergoedingen en improductiviteitskosten (loondoorbetalingskosten vanaf de laatste feitelijke werkdag tot de einddatum van het contract).

Hoe lang duurt een procedure?

Wat voorop staat, is dat een ontslag met wederzijds goedvinden veel sneller is afgerond dan via een ontslag via de kantonrechter of UWV. Het traject van wederzijds goedvinden kost in tijd ongeveer 16 weken. Onder de tijdsbesteding moet u dan begrijpen het onderhandelen (doorgaans enkele weken) en de opzegtermijn (variërend van één maand tot plusminus vier maanden). Bij een procedure via de rechter is de werkgever met een gemiddelde doorlooptijd van 32 weken twee keer zo lang bezig. De gemiddelde duur van de procedure bij UWV is 28 weken.

Daarnaast is van belang dat partijen bij de totstandkoming van een onderhandse regeling zélf betrokken zijn terwijl bij een procedure bij de kantonrechter of UWV de beslissing door een andere partij wordt gemaakt. Er bestaat dan ook onzekerheid over de uitkomst van een ontslagprocedure bij UWV of de rechter.

Wat wordt verstaan onder ´wederzijds goedvinden`?

Als beide partijen, werkgever en de werknemer, het er samen over eens worden dat het dienstverband beëindigd wordt, is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Tijdens gesprekken (of te wel onderhandelingen) worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de beëindiging van het dienstverband zal gaan gebeuren. Toestemming van UWV (de ontslagvergunning) om het dienstverband te mogen opzeggen, is niet nodig en de werkgever hoeft ook geen ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen. In een beëindigingsovereenkomst (of vaststellingsovereenkomst) worden alle afspraken rondom het ontslag schriftelijk vastgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze afspraken houden. 

Op deze website treft u tevens modellen van veelgebruikte vaststellingsovereenkomsten aan met een neutrale ontslaggrond.

Neem contact op om uw situatie te bespreken dan wel voor juridische bijstand!

ontslag-01605089466.jpg