model vaststellingsovereenkomst langdurige arbeidsongeschiktheid

document-01612950079.jpg

242,00

prijs exclusief 21% btw: € 200,00

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin partijen (werkgever en werknemer) in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. De voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt, worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Er komt geen UWV of kantonrechter aan te pas. Deze (vaak voorkomende beëindiging van een dienstverband wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Ook in een vaststellingsovereenkomst dient een ontslagreden te zijn opgenomen. In dit model vaststellingsovereenkomst is als ontslagreden `langdurige arbeidsongeschiktheid` gebruikt. Langdurige arbeidsongeschiktheid is een neutrale, niet verwijtbare ontslagreden. Deze ontslagreden wordt door het UWV in een vaststellingsovereenkomst geaccepteerd.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet u denken aan:

1. De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
2. De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
3. De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
4. De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing.
5. De wettelijke termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

In onderling overleg

Een vaststellingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. Dit geeft u de gelegenheid om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging van het dienstverband. 

De vaststellingsovereenkomst en WW

Onderschat niet de wijze waarop een vaststellingsovereenkomst is geformuleerd. Wanneer de vaststellingsovereenkomst correct is geformuleerd, kan een vaststellingsovereenkomst wel degelijk UWV-proof zijn. Anders gezegd: met een vaststellingsovereenkomst komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering. Dit geeft wel aan dat het belangrijk is om de juiste bewoordingen en afspraken in de overeenkomst vast te leggen.

Contact?!

Het staat u uiteraard vrij om in dit model vaststellingsovereenkomst zelf de persoonlijke gegevens en de voorwaarden in te vullen maar u kunt ook met mij contact opnemen zodat u ervan verzekerd bent dat de gegevens correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

 06-40728618

 info@vdbm-legal.nlv

De vaststellingsovereenkomst wordt u digitaal toegestuurd.