model vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische reden

document-01612950098.jpg

242,00

prijs exclusief 21% btw: € 200,00

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin partijen (werkgever en werknemer) in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. De voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt, worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Er komt geen UWV of kantonrechter aan te pas. Deze (vaak voorkomende beëindiging van een dienstverband wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

De omstandigheden in uw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit wordt een ontslag om bedrijfseconomische redenen genoemd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

1. de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
2. werkvermindering;
3. organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
(gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
4. een bedrijfsverhuizing;
5. vervallen van een loonkostensubsidie.

In onderling overleg

Een vaststellingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. Dit geeft u de gelegenheid om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging van uw dienstverband.

De vaststellingsovereenkomst en WW

Onderschat niet de wijze waarop een vaststellingsovereenkomst is geformuleerd. Wanneer de vaststellingsovereenkomst correct is geformuleerd, kan een vaststellingsovereenkomst wel degelijk WW-proof zijn. Anders gezegd: met een vaststellingsovereenkomst komt de werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering. Dit geeft wel aan dat het belangrijk is om de juiste bewoordingen en afspraken in de overeenkomst vast te leggen.

Contact?!

Uiteraard kunt u dit model vaststellingsovereenkomst zelf invullen met de persoonsgegevens en de overige afgesproken voorwaarden maar u kunt ook contact met mij opnemen zodat ik voor u deze gegevens correct opneem in de vaststellingsovereenkomst.

06-40728618

info@vdbm-legal.nl

De vaststellingsovereenkomst wordt u digitaal toegestuurd.